Dagliga arkiv: 17 06 2016

Digitala spåret, träna på kurs C

På Digitala spåret kan du träna på:

Nya ord

Läsa och förstå

Lyssna och förstå

Skriva

Träna uttal

http://www.digitalasparet.se/levels/c.htm

Annonser